logo společnostiH+K ENERGOSTEEL

Průmyslové vysavače

 • Výroba a montáž stacionárních průmyslových vysavačů pro úklid kusového materiálu a výbušných prachů v energetice, uhelném těžebním průmyslu, cententárnách a vápenkách
 • Výroba mobilních průmyslových vysavačů s pohonem od dieslového motoru podvozku, vlastního dieslového motoru nebo elektromotoru
 • Návrh a dodávka protiexplozního zabezpečení na stávající průmyslové vysavače
 • Průmyslové vysávací zařízení je určeno k likvidaci sekundární prašnosti v prostorech s výskytem výbušného prachu. Těmito zařízeními je možno nasávat prach třídy výbušnosti St1. Jedná se o podtlakovou pneumatickou dopravu, která dopravuje sypký a suchý prach i kusové části z míst určených k úklidu do sběrné nádoby hlavního filtru. Tento může být vybaven zařízením, které umožňuje kontinuelní vyprazdňování.

  Zařízení je konstruováno v protiexplozním provedení se zabezpečenými nádobami filtračních odlučovačů odolnými maximálnímu redukovanému tlaku 1,5 bar (0,15MPa) a maximálnímu podtlaku -0,8bar (0,08MPa).

  Zařízení jsou navržena tak, aby doprava a uskladnění sypkých materiálů s kusovými podíly, byly jak požárně, tak i protiexplozně zabezpečeny. Ke každému zařízení je dodán ATEX certifikát shody vystavený autorizovanou zkušebnou (Certifitát shody na zařízení nebo ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu podle Směrnice 94/9/EC(NV 23/2003 Sb))

  Průmyslové vysávací zařízení je navrženo v provedení, které vyhovuje všem podmínkám pro úklid prostorů vně i uvnitř objektů.


  © 2007, H+K ENERGOSTEEL