logo společnostiH+K ENERGOSTEEL

Průmyslové potrubí

Dodávka, výroba a montáž průmyslového potrubí je převážně realizována s dodávkou jednotlivých vysavačů. Je navržena řada speciálních tvarovek k jednotlivýn dimenzím potrubí, které jsou praxí odzkoušeny a zaručují bezproblémovou průchodnost potrubních systémů odsávacích tras.

Tyto potrubní systémy jsou navrženy jako rozebiratelné, jejich spojení je provedeno pomocí přírubových spojů s vodivým přemostěním nebo pomocí speciálních spon.

Dodáváme, vyrábíme a montujeme potrubí parovodů a kondenzátu včetně výroby potřebných rozdělovačů. Provádíme i dodávky a montáže potrubích rozvodů z materialu třídy 11 a 17 pro příslušná media.


© 2007, H+K ENERGOSTEEL